free bootstrap template
dr_murat_yildiz.jpg
Dr. Murat YILDIZ

Ankara’da 1971 yılında doğmuştur. Lise öğrenimini Akçaabat lisesinde tamamladıktan sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Orman Mühendisi olarak mezun olmuştur. Ardından KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nden "Dünyada Doğal Yaşlı Orman Kavramı ve Doğu Karadeniz Ormanlarına Bu Yönden Yaklaşım" konulu teziyle yüksek lisans derecesi almıştır. Yüksek lisans süresince Koruma ve Entomoloji Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış ardından farklı sektörlerde çalışma hayatını sürdürmüştür.

Orman Ürünleri sektörü, Teknoloji, eğitim, kamu projeleri gibi yapılarda yönetici kademelerde kalite, iş geliştirme, yönetim iletişimi odaklı görevler aldıktan sonra 2009 yılında kendi danışmanlık şirketi Anturia’yı kurmuştur. Aynı tarihlerde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda başladığı doktora programı ile aynı konular üzerine çalışan Anturia Danışmanlık bünyesinde başta doğal alanların korunma ve yönetimi konularında çalışan kamu kurumlarına bir anlamda sosyal ar-ge sayılabilecek hizmetler sunmuştur. "Doğa Koruma ve Ormancılıkta Çevre Etiği Algısının Uygulamalı Etik Açısından Değerlendirilmesi" üzerine verdiği doktora tezinde ele aldığı konular ile ilgili yenilikler üretmekte, Anturia Çevre Etiği Okulu programıyla yurt içi ve dışında eğitimler seminerler ve projeler sürdürmektedir. Doğal alanların araştırılması üzerine teknolojik inovasyon projeleri üretmekte ve ileri teknoloji geliştirme firmalarına bu alanlarla ilgili mentorluk yapmaktadır.


dr_murat_yildiz.jpg

Ayrıca Çevre Etiği Felsefesi, Doğal Yaşlı Ormanlar ve Anıt Ağaçlar üzerine TRT Haber kanalında yayınlanan KADİM adlı belgeselin danışmanı, anlatıcısı ve metin yazarıdır. Orman Mühendisleri Odası ve Dünya Etik Eğitimi Birliği üyesidir.

Anturia Çevre Etiği Okulu Programı dâhilinde Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ile beş binin üzerinde ortaokul öğrencisine, okullarda ve doğal ortamlarda çevre etiği temelli doğa iletişimi eğitimi vermiş, eğitim malzemeleri üretmiştir.

2018 yılında Anturia Çevre Etiği Okulu etkinliklerini sürdürmek üzere Aizanoi Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu 2018 Nisan ayında faalieyete geçecektir. Ayrıca Samanlı Dağları Orman Ekosistemi Araştırma Uygulama ve Eğitim Birimini ve Urla Deniz Arkeolojisi ve Sosyal Çevre Etiği Okulu Etkinliklerini de hayata geçirme yolunda son aşamaya gelmiştir.

TED Üniversitesi'nde kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak, "Sosyal Çevre Etiği" dersini vermektedir. Türkiye’nin Çevre Etiği Temelli Ekoturizm Politikasının oluşturulması için Orman Genel Müdürlüğü İhtisas Komisyonunda fiilen görev almıştır. TÜBİTAK destekli SmartMentor eğitim programı sonrası İleri Mühendislik ve Tasarım alanında mentorluk yapmaktadır.

Akademik, Eğitim ve Sektörel alanlarda verdiği dersler:
Social Environmental Ethics - TED Üniversitesi
Disiplinlerarası Katılımın Diyalektik ve Retoriği
Çevre Etiği, Biyoetik ve Biyopolitika
Yerel Halkla İletişimde Katılımcı Yaklaşım
Çevre Etiği ve Medya 


© Copyright 2018 Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu
powered by PROTEUS