free bootstrap template
dr_murat_yildiz.jpg
Dr. Murat YILDIZ

Ankara’da 1971 yılında doğmuştur. Lise öğrenimini Akçaabat lisesinde tamamladıktan sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Orman Mühendisi olarak mezun olmuştur. Ardından KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nden "Dünyada Doğal Yaşlı Orman Kavramı ve Doğu Karadeniz Ormanlarına Bu Yönden Yaklaşım" konulu teziyle yüksek lisans derecesi almıştır. Yüksek lisans süresince Koruma ve Entomoloji Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış ardından farklı sektörlerde çalışma hayatını sürdürmüştür.

Orman Ürünleri sektörü, Teknoloji, eğitim, kamu projeleri gibi yapılarda yönetici kademelerde kalite, iş geliştirme, yönetim iletişimi odaklı görevler aldıktan sonra 2009 yılında kendi danışmanlık şirketi Anturia’yı kurmuştur. Aynı tarihlerde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda başladığı doktora programı ile aynı konular üzerine çalışan Anturia Danışmanlık bünyesinde başta doğal alanların korunma ve yönetimi konularında çalışan kamu kurumlarına bir anlamda sosyal ar-ge sayılabilecek hizmetler sunmaktadır. "Doğa Koruma ve Ormancılıkta Çevre Etiği Algısının Uygulamalı Etik Açısından Değerlendirilmesi" üzerine verdiği doktora tezinde ele aldığı konular ile ilgili yenilikler üretmekte, Anturia Çevre Etiği Okulu programıyla yurt içi ve dışında eğitimler, seminerler ve projeler sürdürmektedir. Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kamu ve özel kurumla korunan alanlarda çalışmalar yürütmüştür.
 

dr_murat_yildiz.jpg

Ayrıca Çevre Etiği Felsefesi, Doğal Yaşlı Ormanlar ve Anıt Ağaçlar üzerine TRT Haber kanalında yayınlanan KADİM adlı belgeselin danışmanı, anlatıcısı ve metin yazarıdır. Orman Mühendisleri Odası ve Dünya Etik Eğitimi Birliği üyesidir.

Anturia Çevre Etiği Okulu Programı dâhilinde Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ile beş binin üzerinde ortaokul öğrencisine, okullarda ve doğal ortamlarda çevre etiği temelli doğa iletişimi eğitimi vermiş, eğitim malzemeleri üretmiştir. Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği'nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Anturia Çevre Etiği Okulu Programı dâhilinde Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ile binlerce ortaokul öğrencisine, okullarda ve doğal ortamlarda çevre etiği temelli doğa iletişimi eğitimi vermiş, eğitim malzemeleri üretmiştir. Anturia Çevre Etiği Okulu etkinliklerini sürdürmek üzere Aizanoi Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu'nu, Kütahya'nın Çavdarhisar İlçesinde faaliyete geçirmiştir. Bu okul programı aynı zamanda yörede turizm temelli bir kırsal kalkınma modelinin kuluçka merkezi olarak kurgulanmıştır.

TED Üniversitesi'nde kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak, Dünya Vatandaşlığı Ek Dalında "Sosyal Çevre Etiği (CIT350 Social Environmental Ethics)" ve Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı"GS599 Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yayın Etiği" derslerini vermektedir.

Türkiye’nin Çevre Etiği Temelli Ekoturizm Politikasının oluşturulması için Orman Genel Müdürlüğü İhtisas Komisyonunda fiilen görev almıştır. Orman Genel Müdürlüğü'nün kurum ve toplum iletişimi ve eğitim modellerini ekibiyle birlikte geliştirmektedir.

TÜBİTAK destekli SmartMentor eğitim programı sonrası İleri Mühendislik ve Tasarım Mentoru olarak firmaları destekleyici çalışmalar yapmaktadır. Doğal alanların araştırılması üzerine teknolojik inovasyon projeleri üretmektedir.

Eğitim alanındaki çalışmaları ile TÜSİAV Eğitimin Çınarları ve Eğitime Destek Verenler Ödülleri 2019'da, Eğitimde Yılın Fark Yaratan Projesi Ödülü'nü almıştır.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde kurulan Ormancılık Okulları çalışmasının rehber kitabının yazarı ve okul programının işleyişi ve fiziki koşullarının hazırlanması hususunda danışman ve koordinatör olarak görev almaktadır.

Çevre Etiği – Temel İlkeleri ve Eğitimi” kitabının iki ayrı bölümünün yazarıdır. Ayrıca tamamı doğa ve insan üzerine olan dört ayrı kitabı yayına ve çeşitli dillerde basıma hazırlanmakta, birinin film olarak hazırlığının sürdüğü üç ayrı kitabının da yazımı tamamlanmak üzeredir.

Türkiye’nin Çevre Etiği Temelli Ekoturizm Politikasının oluşturulması için Orman Genel Müdürlüğü İhtisas Komisyonunda fiilen görev almıştır.

Akademik, Eğitim ve Sektörel alanlarda verdiği dersler:

 • Social Environmental Ethics - TED Üniversitesi
 • Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yayın Etiği - TED Üniversitesi
 • Disiplinlerarası Katılım ve Müzakere
 • Kurumsal İletişim Dili Olarak İtibar, Güven ve Erdem
 • Çevre Etiği, Biyoetik ve Biyopolitika
 • Sorumluluklar, Haklar ve Etik
 • Yerel Halkla İletişimde Katılımcı Yaklaşım
 • Kent Ekolojisi ve Kentlinin Doğa Algısı
 • Çocuk ve Yetişkinler İçin İnsan-Doğa Etkileşimi Dersleri
 • Eğitim ve Öğretimi Destekleyici Olarak Deneyim Aktarımı
 • İletişimin Eğitici Fırsatları
 • İnovasyon Firmalarında Strateji Deseni Oluşturma
 • İnovasyonda Değer Oluşturma ve Etik
 • Doğa Sevgimizle Etik Yüzleşme - Konferans Dizisi

 Kurumsallaşan Kimlik ve Markaları:

Murat Yıldız

murat@anturia.com.tr


© Copyright 2018 Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu
powered by PROTEUS