develop own website

Anturia Çevre Etiği Okulu, eğitimlerini kurumların kendi mekanlarında, ilgili konu ve mevsim koşullarına bağlı olarak doğal alanlarda ve ayrıca Kütahya Çavdarhisar Aizanoi Antik Kentinde kurduğu Aizanoi Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu ve İzmir Urla'da bulunan Deniz Arkeolojisi Merkezinde dönemsel etkinliklerle gerçekleştirmektedir.

cevre_etigi_okulu

Social Environmental Ethics 

cevre_etigi_okulu

Çevre Etiği, Biyoetik ve Biyopolitika

cevre_etigi_okulu

Yerel Halkla İletişimde Katılımcı Yaklaşım

cevre_etigi_okulu

Çevre Etiği ve Medya

cevre_etigi_okulu

Korunan Alanların Yönetimi ve İletişimi

cevre_etigi_okulu

Hayata Tutunmada Doğayla Etkileşim

cevre_etigi_okulu

Social Environmental Ethics Çevre Etiği Okul Öncesi

cevre_etigi_okulu

Çevre Etiği - İlk Okul , Orta Okul, Lise ve dengi Okullar

cevre_etigi_okulu

Disiplinlerarası Katılımın Diyalektik ve Retoriği


© Copyright 2018 Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu
powered by PROTEUS