portfolio web templates


Aizanoi Arkeoloji ve
Sosyal Çevre Etiği Okulu

Projenin Çıkış Hikâyesi

Çalışmanın ilk adımları, 2016 Yılında TRT HABER Kanalında yayınlanan Kadim Belgeseli'nin çekimleri sırasında program danışmanları Dr. Murat Yıldız ve Dr. Ercan Oktan'ın Aizanoi Kazı Başkanı Prof.Dr. Elif Özer'in tanışmasıyla atıldı. Aizanoi Kazısı ve Kadim ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ortak noktaları sayesinde 2017 Kazı döneminde Dr. Murat Yıldız ve Yrd.Doç.Dr. Ercan Oktan, uzmanlık alanları ile ilgili katkı vermek üzere Aizanoi'de çalışmalar yaptılar. Aynı zamanda ilerleyen yıllara yayılacak bir projeksiyon ve çalışma planı oluşturdular.

Bu planın dışa dönük parçalarından biri de geçmişten, günümüze gelen tüm yaşam izlerini günümüze ve geleceğe yönelik kültürel ve sosyal süreklilik için kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi amacı taşıyan bir yaz okulu çalışmasıydı. Küçük bir örneğini, Kütahya İlinde ve özellikle kazı alanına yakın noktalardan birinde tüm kazı ekibiyle yaptıkları "Çevre Etiği Felsefesi ve Kadim Ağaçlar" gezisiyle gerçekleştirdiler ve Kadim Belgeseli'nin Kütahya'da geçen bölümlerine konu olan Anıt Ardıç Ağacını ziyaret ettiler.

Taslak eğitim programı şekillendirilmekteyken "Aizanoi Antik Kenti"nin Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi" Projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan Çavdarhisar Evi'nin sürekli bir eğitim tanıtım ve kültür turizmi geliştirme örnek merkezi olarak kullanılması fikri oluştu.

Amaç ve Tanıtım

Arkeolojik kazılarla zamanla toprak altında kalmış medeniyetlerin fiziki olarak toprak üstüne çıkarılmasının temel amacı, insanın inşa ettiği medeniyetlerin yalnızca birer yapı olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel öğelerden oluşan bir bütün şeklinde tanımlanması ve kavranmasıdır. Böylece geleceğe ışık tutabilen bilgi ve deneyimlerin zenginleşmesi sağlanabilecektir.

Biyolojik bir varlık olmanın ötesinde, kültürel nitelikler taşıyan insan, çevresinde olup biteni gözlemleyerek araçlar geliştiren bir canlıdır. Dolayısıyla çevresiyle kurduğu iletişimin kültürel, sosyal ve teknolojik gelişimleri sürüklediği bir yaşantıyla temsil edilmektedir. Aizanoi Antik Kenti de Anadolu'da ve yeryüzündeki tüm diğer tarihi alanlar gibi insanın biyokültürel gelişimi üzerine izler barındırmaktadır.

Hedef Kitle

Yıl boyu açık olacak şekilde tasarlanan eğitim ve etkinliklerimize, farklı yaş ve ilgi grupları katılmaktadır.

Projemiz, T.C. Kütahya Valiliği, T.C. Çavdarhisar Kaymakamlığı, Çavdarhisar Belediyesi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Aizanoi Kazısı destek ve katkılarıyla hayata geçmiştir.


© Copyright 2018 Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu
powered by PROTEUS