css templates

Aizanoi
Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu

Anturia Çevre Etiği Okulu, uzun yıllara dayanan akademik birikim ve zengin alan deneyimini içinde barındıran bir yapıdır.

Kurucusu Dr. Murat Yıldız, mesleki, akademik ve sivil toplum kuruluşlarındaki deneyimlerini, uluslararası ilişkileriyle besleyerek, bilimsel ortamlarda kabul gören bir eğitim programı hazırlamıştır.

Eğitmen ve danışman olarak programa katılan ve katkıda bulunan uzmanlar, konularında yeni ufuklar açan kişilerdir. Bu kadro, uluslararası birçok alanda da çalışmalarıyla öncülük yapan ve dikkat çeken kişilerden oluşmaktadır.

Eğitim ve Danışmanlık Birimi, arkasında deneyimli ve güvenilir bir organizasyon yapısı da barındırmaktadır. Eğitim malzemelerinin kendi ekibi tarafından üretilmesi, eğitici film ve müziklerin kendi kadrosunda yer alan sanatçılarla hazırlanması, bu araçların daha etkin işlev görmesini sağlamaktadır. Eğitim programı boyunca öğrencilerin gelişimleri istatistik çalışmalarla gözlenmekte ve dönem sonlarında raporlanmaktadır.

Belirlenmiş olan konular, her yaş grubunda daha genişleyen boyutlarıyla ele alınmakta ve pekiştirilmektedir. Eğitim konuları kapsamında okul öncesi, ilk, orta, lise ve üniversite düzeyinde eğitimlerin yanında, kurumlara profesyonel düzeyde hizmet içi eğitimler verilmektedir.


© Copyright 2018 Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Etiği Okulu
powered by PROTEUS